امروز : شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
صاحب امتیاز
مرکز بین الملل همایشها
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1400/02/15
228 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/10
223 روز مانده
شهر برگزاری :
لرستان، خرم آباد، دانشگاه فنی و حرفه ایی استان لرستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/22
54 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/18
50 روز مانده
شهر برگزاری :
istanbul zaim university
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/17
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/07/18
20 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه علم وصنعت ایران
تاریخ برگزاری همایش :
1399/07/30
32 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/07/26
28 روز مانده
شهر برگزاری :
istanbul zaim university
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/26
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/20
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/04/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/04/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/11
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/05
پایان یافته
شهر برگزاری :
استرالیا، سیدنی، Mantra Chatswood
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
2 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران در محل دانشگاه تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/07
39 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/08/03
35 روز مانده
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/31
2 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/08/07
39 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/31
2 روز مانده
شهر برگزاری :
ساری- کیلومتر 9 جاده فرح آباد (دریا)- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
تاریخ برگزاری همایش :
1399/10/16
108 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/30
1 روز مانده
شهر برگزاری :
دانشگاه هنر اسلامی تبریز